${___('available_jobs')}
Kõik postitused

Valvebüroo töötaja kujundab Eesti politsei mainet ka välismaal

Millises üksuses saad üheaegselt olla eesliinil esmareageerija, tagada nii inimeste kui ka objektide turvalisust, kasutada patrullitöös jalgratast, mootorratast, ATV-d või linnamaasturit ning käia välislähetustel? 


Millises üksuses saad üheaegselt olla eesliinil esmareageerija, tagada nii inimeste kui ka objektide turvalisust, kasutada patrullitöös jalgratast, mootorratast, ATV-d või linnamaasturit ning käia välislähetustel? Loomulikult valvebüroos! Tutvume lähemalt, milline on laia rahvusvahelise haardega üksuse igapäevatöö.

Neljandat aastat valvebüroo patrullpolitseinikuna töötav Renato ütleb, et kui endal on huvi olemas, siis on valvebüroos saadav kogemus väga äge. "Me ei teeninda harilikult küll tavapäraseid väljakutseid, kuid töö valvebüroos pakub selliseid võimalusi, mida igaühel ei ole. Siin ei ole mõtet niisama kulgeda, vaid erinevaid võimalusi kasutades saab ennast väga hästi rutiinist välja," räägib Renato.

Valvebüroo patrullpolitseiniku töö viib teda igapäevaselt erinevate valvealuste objektide juurde üle terve linna. Tihti korraldatakse objektipõhiseid õppusi, näiteks tuli intervjuueelsel päeval teade relvastatud isikust välisministeeriumis. Nii tuligi Renatol minna sellist olukorda täisvarustuses lahendama. Õnneks oli tegemist siiski õppusega. Valvebüroo tööd mõjutavad palju mujal maailmas toimuvad sündmused.

"Viimati käisime Mägi-Karabahhi konflikti tõttu tihedamalt Türgi ja Aserbaidžaani saatkonna juures. Kui Prantsusmaal tapeti õpetaja, käisime sagedamini Prantsusmaa saatkonna juures julgestamas. Näitasime värvi, aga tulime ka autost välja, liikusime ja suhtlesime töötajatega - ühesõnaga tegime kõike seda, et tõsta siinviibijate turvatunnet. Kui maailmas toimub palju möllu ja mäsu, siis vastavalt sellele muutuvad ka meie tööülesanded."

   Renato töövahendil. Foto: Reelika Riimand

Igapäevatöösse pakuvad vaheldust kõrgetasemeliste väliskülaliste eskordid, aga lisaks sellele on julgestatud ka näiteks velotuuri. Valvebüroo masinapark on lai, koosnedes patrullautodest, aga ka kaherattalistest (jalg- ja mootorratastest) ning ATV-dest. Renato käis ise viimati ATV-ga sõitmas septembris, kui julgestas Tallinna Ironmani triatlonivõistlust. Samuti saab maastikusõidukit kasutada otsingutel või paraadidel.

Valvebüroos on võimalik käia lühematel ja pikematel välislähetustel, kuna büroo mehitab Eesti Moskva, Peterburi ja Brüsseli välisesinduste valve. "Hetkel on muud teemad küll vahele tulnud, aga Moskvasse on mul olnud küll mõte minna. Kolleegid, kes on rotatsiooni korras välismaal käinud, on seda kogemust soovitanud. Millal me üldse näiteks Moskvasse trehvata saame - pigem on see võimalus nullilähedane.

Valvebüroo juht Valter räägib täpsemalt, milline on valvepolitseiniku ja valvebüroo patrullpolitseiniku töö korduma kippuvate küsimuste (KKK) ja vastuste formaadis.

Millega valvebüroos tegeletakse?

Ühesõnaline vastus oleks - julgestame. Meie valve- ja patrullpolitseinike esmane ülesanne on määratud objektide julgestamine füüsilise ja tehnilise valvetegevuse abil, sissepääsudel isikute ja esemete turvakontrolli teostades, mobiilse patrullimisega ning turvaintsidentidele reageerimisega.

Teine põhiülesanne on Eesti toimuvate kõrgetasemeliste visiitide külaliste autokolonnide eskortimine ning mõnikord ka mainitud visiitide või muu kõrgetasemelise üritusega seonduva objekti julgestamine. Lisaks on meil oma valvekeskus, kuhu jooksevad kokku ca 200 julgestatava objekti häired ning ca 4000 videoseire pilti

Kas töö valvebüroos on põnev ja vaheldusrikas või pigem rutiine?

Mõistagi on ka meil omad rutiinid, kuid tervikuna on töö siiski vahelduv, sest valvepolitseiniku tähelepanu ja kaasumist vajavaid tegevusi on kõikidel objektidel piisavalt. Lisaks toome vaheldust igapäevarutiini võimalustega töötada lühema aja jooksul mõnel teise objektil ning lühiajalise osalemisega igapäevases patrulli töös või ka eskordi tegemistes. Pikemaajalise (vähemalt 3-kuulise) muudatuse igapäeva saab tuua töötamistega välisesindustes. Valvebüroo julgestab mehitatult Eesti kolme välisesindust – Moskva, Peterburi ja Brüssel.

Millised on kõige pingelisemad olukorrad, kuhu üks valvepolitseinik sattuda võiks?

Olemuselt on valvepolitseinikud ja valvebüroo patrullpolitseinikud välitöötajad, kes töötavad eesliinil. Seega ei välista me ühtegi ohtlikku rünnet meie endi vastu või meie julgestatava objekti ja seal töötavate inimeste vastu. Tõenäosus ohtliku kurjategijaga kokku puutuda on meil kindlasti väiksem kui näiteks jaoskonna patrullpolitseinikul, kuid teisalt võib hästi ettevalmistatud rünne mõne objekti vastu olla oluliselt raskemate tagajärgedega kui spontaanselt toime pandud isikuvastane kuritegu.

Mida kujutab endast valvebüroo patrull?

Valvebüroo patrullpolitseinikud on esmareageerijad, kelle ülesanne on politsei poolt julgestatavatele objektidele reageerimine häireteadete menetlemiseks ja/või turvaintsidentide lahendamiseks. Samuti autokolonnide eskortimine ning avaliku korra tagamine meeleavaldustel või avalikel koosolekutel, mis toimuvad valvebüroo julgestatavate objektide vahetus läheduses. Põhiülesannete täitmise kõrvalt hoiame silma peal ka liiklusturvalisusel ning oleme operatiivteabetalitusel abiks väiksema ajakuluga väljakutsete teenindamisel.

Meie patrullpolitseinike varustus on võrreldav jaoskondade patrullpolitseinike omaga. Ringi liigutakse sõiduautodega ja suvel ka mootorrattaga ning jalgratastega. Kuna meil mitmeid objekte Tallinna vanalinnas, siis pargitakse aeg-ajalt oma sõiduk ära ning tehakse seal ringkäik ka jalgsi. Üritustel kasutame ATV-sid.


Millised on võimalused käia lähetustel välisesindustes (Moskva, Peterburg, Brüssel)?

Lühidalt öeldes head. Lähetuse lühim kestvus on kolm kuud ning pikim võib olla kaks kuni kolm aastat. Oluline on osaleda julgeolekukontrollis, mille edukal läbimisel väljastatakse riigisaladuse (RS) luba. Ilma RS loata välisesindustes töötada ei saa. Nagu mistahes teistel valvebüroo teenistuskohtadel, ei ole ka välisesinduses töötamiseks vaja spetsiifilisi oskusi, sh eelnevat töökogemust valvebüroos, va keeleoskus. Ilma elementaarse vene keeleta Venemaal ja vähemalt inglise keeleta (prantsuse keel oleks veelgi parem) Belgias ei ole tööülesannete heatasemeline täitmine lihtsalt võimalik. Hakkama ilmselt saaks, ent kui Eesti välisesindusse sisse astunud inimese esimene kontakt Eesti riigiga on kontakt valvepolitseinikuga, siis peab see olema parim, mida suudame pakkuda. Mõõduka üldistusega saame öelda, et Eesti välisesinduses täidab valvepolitseinik nii politseiniku kui ka piirivalvuri ülesannet.

Kas valvebüroosse tööle tulekuks on vaja mingeid spetsiifilisi oskuseid?

Valvepolitseinikel, valvebüroo patrullpolitseinikel ja korrapidajatel  peab olema politseitööks vajalik erialane haridus, hea füüsis, tugev vaim ning süda õigel kohal. Sellisel juhul on olemas kõik eeldused saada maailma parimaks valvebüroo töötajaks. Mõistagi tuleb igal konkreetsel teenistuskohal omandada täiendavaid teadmisi (nt objekti tundmine, läbivalgustusseadmete kasutamine, valve- ja seiresüsteemide kasutamine, reageerimine ohuolukordades, koostöö isikukaitsemeeskondadega jne), kuid need ongi oskused ja teadmised, mida üldjuhul on võimalik omandada õppepäevade raames ja töö käigus. Õppepäevi korraldame regulaarselt. Need sisaldavad nii kohustuslikke elemente (nt laskmine) kui ka seda, mida ise oluliseks peame (esmaabi, diplomaatiline puutumatus, demineerimise teemad, suhtlemine jne). Reageerimise vilumust lihvime erinevate eluliste olukordade läbimängimisega teenistuskohtadel.


Mis teeb valvebüroo eriliseks?

Meie funktsionaalsus. Valvebüroo kaudu täidab PPA Eesti riigi tahet kaitsta olulisi institutsioone, sümbolobjekte ja riigi toimepidevuse seisukohalt olulisi objekte ning seal töötavaid inimesi. Samuti täidetakse läbi valvebüroo diplomaatiliste suhete Viini konventsiooniga Eesti riigile võetud kohustust rakendada abinõusid, et kaitsta Eestis paiknevate diplomaatiliste esinduse valdusi sissetungi ja kahjustamise eest ning ära hoida esinduse rahu rikkumist ja väärikuse riivamist. Meie tegemised ei ole ehk nii silmatorkavad, kuid meie ebaõnnestumine võib kujuneda eestimaalaste turvatunnet kõigutavaks sõnumiks - kui Eesti riik ei suuda pakkuda turvalisust vähestele väljavalitutele, siis kuidas suudab ta pakkuda turvalisust kogu oma rahvale.

${___('related_posts')}

${___('all_articles')}

11 põhjust, miks karjäär politseisse pöörata

${___('read_more')}

Karjääripööraja Carmen: meil on väga lahe ja kokkuhoidev meeskond

${___('read_more')}

Karjääripööraja Viktor: naudin olukordi, kui saan teisi aidata

${___('read_more')}
${___('all_articles')}