${___('available_jobs')}

Mida saad teha praktikal?

  • Rakendad ning arendad koolis omandatud teadmisi ja oskusi, seostades teooriat praktikaga.
  • Tutvud erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga.
  • Osaled üksuste igapäevatöös ja lahendad erialaseid tööülesandeid.

Oled oodatud praktikale, kui Sa:

  • omandad haridust kutse- või kõrgkoolis,
  • soovid omandada uusi teadmisi ja oskusi oma erialal,
  • oled huvitatud sisejulgeoleku valdkonnast,
  • valdad väga heal tasemel eesti keelt.
Praktika sooritamine Politsei- ja Piirivalveametis on tasustamata ning oleneb asutuse võimalustest ja vajadustest.

Selleks, et jõuaksime Sulle aegsasti praktikakoha leida, esita enda sooviavaldus vähemalt kaks kuud enne praktika soovitud algust.
Olen töötanud õpetaja, õppenõustaja ning inspektor-kontaktisikuna. Olen alati avatud uutele väljakutsetele ja elukestev õpe sobib mulle väga hästi - see tõi mind politseisse. Kui huvi, tahe ja võimalused on olemas, siis miks mitte elus midagi uut ette võtta.
Olga Bertram

Nooremuurija

Tunnen, et mul on olnud politseis väga head arenguvõimalused. Saan piirivalvuri töö kõrvalt teha ka südamelähedast vabatahtlikku tööd laste ja noortega. Tänu sellele olen ennast tundma õppinud ja seadnud erinevaid eesmärke.
Anne Mätlik

Piirivalvur

Tunnen, et politseis on loodud head võimalused elukestvaks õppeks, mis muudab töö väljakutseterohkeks. Alustasin politsei kordnikuna mitu aastakümmet tagasi ja selle aja jooksul olen saanud palju täiendõpet edasiarenemiseks.
Tõnu Kivis

Piirkonnavanem

Kuna nõnda suures organisatsioonis töötades on enamasti võimalusi palju ning ametivahetus tihtipeale võrdväärne töökohavahetusega, siis naljalt siin juba igav ei hakka. Uued väljakutsed olen alati meelsasti vastu võtnud ja tänaseks liikunud kommunikatsiooni valdkonda. Naudin väga seda, et siin on pea iga tööpäev erinäoline ja rutiinivaba – ootamatused panevad pidevalt proovile kiire kohanemisvõime ning uued kogemused annavad võimaluse järjepidevalt end täiendada või sootuks midagi uut õppida.
Katrin Loo

Vanempressiesindaja

PRAKTIKA KONTAKT

Haridusspetsialist

Ave Hüüs

Saada praktikaavaldus

Väli on täitmata
Väli on täitmata
Väli on täitmata