${___('available_jobs')}

Kuidas saada abipolitseinikuks?

Abipolitseinikuks saamiseks ja koolitusele registreerimiseks:

  • esita vajalikud dokumendid
  • läbi taustakontroll
  • tule kutsesobivusvestlusele
  • soorita füüsiline katse