${___('available_jobs')}

Kandideeri patrullpolitseinikuks

Sinu päevad patrullis on täis vastutusrikast ja pinevat tööd, kus 12-tunnise vahetuse jooksul saad osa politseitöö mitmekülgsest maailmast. Sinu otsustest ja oskusest sõltub, kui ohutu on inimeste elu Sinu ümber.

Patrullpolitseinikuks kandideerimiseks peab Sul olema :

 • vähemalt  2 aastat töökogemust;
 •  keskharidus koos politseis töötamist toetava kogemusega  (nt kogemus abipolitseiniku või kaitseliitlasena) või kutse- või kõrgharidus;
 •  B-kategooria juhiload.

Eelise annab  (sise)julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus.

Kui kahtled, kas Su varasem kogemus on kandideerimiseks piisav, siis ära jäta kandideerimata, vaid küsi nõu kandideeri@politsei.ee.

 • Alustad vahetust instruktaažiga, et õlg õla kõrval tööd alustada. 
 • Kontrollid, et Sinu hea varustus on töökorras. 
 • Reageerid vahetuse jooksul tulevatele väljakutsetele ning oled esimene, kes jõuab appi hädas inimesele või peatama pahalast.
 • Hoiad turvalisust oma tööpiirkonnas, patrullides tänavatel ja teedel ning sekkudes seal, kus on vaja. 
 • Kogud sündmustelt esmaseid tõendeid ja vormistad korrektsed dokumendid, et edasine menetlus õnnestuks. 
 • Töötad graafiku alusel: neli tööl (kaks päevast, kaks öist vahetust), neli vaba.

5 sammu politseinikuks saamiseks:

 • Saada oma kandideerimissoov koos CV-ga
 • Tule vestlusele, et veenduda politseitöö sobilikkuses
 • Soorita kehalised katsed
 • Läbi tervisekontroll
 • Alusta töö ja väljaõppega

Tervisekontrolli tulemus näitab nii Sulle kui ka meile, et Sinu füüsiline ja vaimne tervis on politseitööks sobilik . Selleks viiakse läbi erinevaid uuringuid, nt nägemisteravuse kontroll ja vaatevälja hindamine, kuulmise test ja vaimse seisundi üldine hindamine. Politseiametniku tervisenõuetest saad lähemalt lugeda SIIT

Tervisekontrollis käigu korraldab PPA ning see on Sulle tasuta.

Kehalistel katsetel hinnatakse Sinu füüsilisi võimeid:

 • üldine vastupidavus - 3000 meetri jooks
 • käelihaste jõuharjutus - toenglamangus kätekõverdamine
 • kõhulihaste jõuharjutus - istesse tõus

Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega. Kehalised katsed viib läbi politsei instruktor.

Kehalistel katsetel hinnatakse Sinu füüsilisi võimeid:

 • üldine vastupidavus - 3000 meetri jooks
 • käelihaste jõuharjutus - toenglamangus kätekõverdamine
 • kõhulihaste jõuharjutus - istesse tõus

Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega. Kehalised katsed viib läbi politsei instruktor.

Õppimisest saab üks Sinu tööülesanne. Tööle asudes suunatakse Sind esmalt Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžisse.   Õpid Paikusel, Narvas ja Tallinnas.

Õpingute jooksul tagame Sulle:

 • töötasu;
 • majutuse õppekodudes, kui õpe toimub väljaspool Sinu tööpiirkonda;
 • hüvitame õpingutega seotud sõidukulud, kui õpe toimub väljaspool Sinu tööpiirkonda. 

Esimesed u 9 nädalat oled püsivalt koolis (E-R), et omandada tööks vajalikud esmakompetentsid: tead oma õigusi ja kohustusi politseinikuna, oskad anda esmaabi, kasutada politsei tulirelva ja erivahendeid, ennast kaitsta ja isikuid kinni pidada.
Pärast esimese semestri edukat läbimist hakkad patrullis tööle kolmanda liikmena.

Seejärel käid koolis ja tööl vaheldumisi, õppetöö  toimub E-R üks või kaks korda kuus. Vastavalt õpitud oskustele laienevad Sinu tööülesanded.  Nominaalne õppeaeg on 1,7 aastat.

Õpe koosneb viiest põhimoodulist ja valikainete moodulist. Viis põhimoodulit on:

 1. Alusõpingud
 2. Vahetu sunni ja turvataktika rakendamine
 3. Avaliku korra kaitsmine
 4. Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine
 5. Piirikontrolli läbiviimine
Õpingute lõpuks pead oskama vene ja inglise keelt tasemel A2. Õppetöö alguses viiakse läbi suuline keeletest, et selgitada välja Sinu keeletase. Kui tase on A2 või kõrgem, siis keeletunde lisaks ei pea võtma. Kui keeletase jääb alla A2, saad enda oskusi vene või inglise keele valikaines täiendada. Kohustuslik on läbida erialane vene keele kursus. Valikainena on võimalik võtta ka erialane inglise keele kursus.

Õppe jooksul pead läbima neli praktikat:

 1. tutvumispraktika - tutvumine politseijaoskonna, kordoni ja piiripunktiga
 2. avaliku korra kaitsmise praktika politseijaoskonnas ja kordonis
 3. enamlevinud väärtegude menetlemise ja kriminaalmenetluse alustamise praktika politseijaoskonnas
 4. piirikontrolli praktika piiripunktis

Piiripunkti ja kordoni praktika toimub Ida või Lõuna prefektuuris. Kui praktika tegevused kattuvad tööülesannetega, ei pea eraldi praktikat sooritama. Praktikate ajal töötasu säilib.

Õpe lõppeb lõpueksamiga ning pärast politseihariduse omandamist on Sul võimalik tulevikus kandideerida ka teistele ametikohtadele politseis (nt kiirreageerija, ihukaitsja, kaugpiloot, instruktor, koerajuht, valvepolitseinik). Kui Sul on aga kõrgharidus, siis karjäärivõimalused politseis laienevad oluliselt ning Sul on võimalik töötada ka nt uurija või piirkonnapolitseinikuna.

Läbid politseiametniku eriala, lõpetades saad kutsehariduse. 

Sisekaitseakadeemia võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust. Ainepunktidena on võimalik üle kanda varem õppeasutustes sooritatud õpinguid, täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut ning töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi. VÕTA taotlus esitatakse koolile. VÕTA rakendamisel võib õppemaht väheneda.

 • Sul on kindel töökoht ja stabiilne sissetulek juba väljaõppe ajal.
 • Töö patrullpolitseinikuna on kõike muud kui rutiinne - iga vahetus toob uued põnevad sündmused, mida lahendada. 
 • Saad hindamatu kogemuste, eriliste lugude ja oskuste pagasi, mida kuskilt mujal Sa ei saa.  
 • Sinu tugev vaim ja hea füüsiline vorm on toetatud, et lahendada ka kõige keerulisemad olukorrad. 
 • Sinu kasutada on tasemel erivarustus ja töövahendid. 
 • Sind ootab ühtehoidev meeskond - inimesed on parim põhjus, miks politseis töötada.
 • Puhkad vähemalt 35 päeva aastas ning lisaks on Sul võimalus saada 5 tasustatud tervisepäeva. 
 • Oled osa kaaseaegsest ja avatud organisatsioonist.

Karjääripöörajad patrullpolitseiniku tööst:

"Mulle väga meeldib vahetu kokkupuude abivajajaga. Tunnetada, et minu tegutsemisest on kellelgi operatiivselt kasu, on ühtlasi ka suurim tänu minu panuse eest."

Viktor Eksi

patrullpolitseinik, endine treener

"Otsus olla patrullpolitseinik on minu jaoks vägagi õige valik, mulle väga meeldib mu töö. Meie jaoks on iga inimelu oluline ja väärtuslik, sest ka pisike rikkumine võib olla raskete tagajärgedega."

Triin Lindau

patrullpolitseinik, endine terviseedendaja

Millal algab töö ja väljaõpe?

01.04.2024

Õpperühm täis

26.08.2024

Kandideerimine lõppenud

28.10.2024

Avatud kandideerimine kuni 22.08

27.01.2025

Avatud kandideerimine kuni  22.10
Lisainfo Väljaõpe Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis algab 26.08.2024. Tööle asud kokku lepitud ajal enne õppetöö algust. Väljaõpe Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis algab 28.10.2024. Tööle asud kokku lepitud ajal enne õppetöö algust.
Väljaõpe Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis algab 27.01.2025. Tööle asud kokku lepitud ajal enne õppetöö algust.

Saada oma kandideerimissoov

Väli on täitmata
Väli on täitmata
Väli on täitmata
Tallinn
Narva
Rakvere
Jõhvi
Haapsalu
Kärdla
Kuressaare
Viljandi
Valga
Võru
Vali üks või mitu välja
28.oktoober 2024 
27. jaanuar 2025 
Väli on täitmata
Kinnitan, et olen tutvunud ja annan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks vastavalt tingimustele
Väli on täitmata

Kandideeri piirivalvuriks

Sinu päevad piiril on täis vastutusrikast ja pinevat tööd, kus 12-tunnise vahetuse jooksul saad osa politseitöö mitmekülgsest maailmast. Sinu otsustest ja oskusest sõltub, kui kaitsud on Eesti välispiir.

Piirivalvuriks  kandideerimiseks peab Sul olema :

 • vähemalt 2 aastat töökogemust;
 • keskharidus koos politseis töötamist toetava kogemusega (nt kogemus abipolitseiniku või kaitseliitlasena) või kutse- või kõrgharidus;
 •  B-kategooria juhiload;
 • hea ujumisoskus, kuna töötad piiriveekogul.

Eelise annab (sise)julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus.

Kui kahtled, kas Su varasem kogemus on kandideerimiseks piisav, siis ära jäta kandideerimata, vaid küsi nõu kandideeri@politsei.ee.

 • Patrullid nii jalgsi kui ka sõidukitega piiril, kus Sinu ülesandeks on otsida ebaseaduslike piiriületajate jälgi.  Patrullid toimuvad nii päeval kui ka öösel.
 • Kaitsed Eesti välispiiri ja pead kinni need inimesed, kel pole Eestisse asja. 
 • Osaled otsingu- ja päästetöödel nii maal kui piiriveekogudel.
 • Reageerid väljakutsetele oma tööpiirkonnas ja lahendad politsei sekkumist vajavaid sündmusi. 
 • Kogud sündmustelt tõendeid ja vormistad korrektsed dokumendid, et edasine menetlus õnnestuks. 
 • Töötad graafiku alusel - nädal tööl, nädal vaba. 
 • Majutud sooja toiduga kordonis.

5 sammu politseinikuks saamiseks:

 • Saada oma kandideerimissoov koos CV-ga
 • Tule vestlusele, et veenduda töö sobilikkuses
 • Soorita kehalised katsed
 • Läbi tervisekontroll
 • Alusta töö ja väljaõppega

Tervisekontrolli tulemus näitab nii Sulle kui ka meile, et Sinu füüsiline ja vaimne tervis on sobilik politseitööks. Selleks viiakse läbi erinevaid uuringuid, nt nägemisteravuse kontroll ja vaatevälja hindamine, kuulmise test, vaimse seisundi üldine hindamine. Politseiametniku tervisenõuetest saad lähemalt lugeda SIIT.

Tervisekontrollis käigu korraldab PPA ning see on Sulle tasuta.

Kehalistel katsetel hinnatakse Sinu füüsilisi võimeid:

 • üldine vastupidavus - 3000 meetri jooks
 • käelihaste jõuharjutus - toenglamangus kätekõverdamine
 • kõhulihaste jõuharjutus - istesse tõus

Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega. Kehalised katsed viib läbi politsei instruktor.

Kehalistel katsetel hinnatakse Sinu füüsilisi võimeid:

 • üldine vastupidavus - 3000 meetri jooks
 • käelihaste jõuharjutus - toenglamangus kätekõverdamine
 • kõhulihaste jõuharjutus - istesse tõus

Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega. Kehalised katsed viib läbi politsei instruktor.

Õppimisest saab üks Sinu tööülesanne. Tööle asudes suunatakse Sind esmalt Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžisse.  Kogu õppetöö toimub Narva kaasaegses õppekeskuses. Õppejõududeks on kogenud praktikud. 

Õpingute jooksul tagame Sulle:

 • töötasu;
 • majutuse õppekodudes;
 • hüvitame õpingutega seotud sõidukulud, kui õpe toimub väljaspool Sinu tööpiirkonda või elukohta.

Esimesed u 9 nädalat oled püsivalt koolis (E-R), et omandada tööks vajalikud esmakompetentsid: tead oma õigusi ja kohustusi politseinikuna, oskad anda esmaabi, kasutada politsei tulirelva ja erivahendeid, ennast kaitsta ja isikuid kinni pidada.
Pärast esimese semestri edukat läbimist hakkad piiril tööle kolmanda liikmena.
Seejärel käid koolis ja tööl vaheldumisi, õppetöö toimub E-R üks või kaks korda kuus. Vastavalt õpitud oskustele laienevad Sinu tööülesanded.  Nominaalne õppeaeg on 1,7 aastat.

Õpe koosneb viiest põhimoodulist ja valikainete moodulist. Viis põhimoodulit on:

 1. Alusõpingud
 2. Vahetu sunni ja turvataktika rakendamine
 3. Avaliku korra kaitsmine
 4. Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine
 5. Piirikontrolli läbiviimine
Õpingute lõpuks pead oskama vene ja inglise keelt tasemel A2.  Õppetöö alguses viiakse läbi suuline keeletest, et selgitada välja Sinu keeletase. Kui tase on A2 või kõrgem, siis keeletunde lisaks ei pea võtma. Kui keeletase jääb alla A2, saad enda oskusi vene või inglise keele valikaines täiendada. Kohustuslik on läbida erialane vene keele kursus. Valikainena on võimalik võtta ka erialane inglise keele kursus.

Õppe jooksul pead läbima neli praktikat:

 1. tutvumispraktika - tutvumine politseijaoskonna, kordoni ja piiripunktiga
 2. avaliku korra kaitsmise praktika politseijaoskonnas ja kordonis
 3. enamlevinud väärtegude menetlemise ja kriminaalmenetluse alustamise praktika politseijaoskonnas
 4. piirikontrolli praktika piiripunktis

Piiripunkti ja kordoni praktika toimub Ida või Lõuna prefektuuris. Kui praktika tegevused kattuvad tööülesannetega, ei pea eraldi praktikat sooritama. Praktikate ajal töötasu säilib.

Õpe lõppeb lõpueksamiga ning pärast politseihariduse omandamist on Sul võimalik tulevikus kandideerida ka teistele ametikohtadele politseis (nt piirivalve kiirreageerija, kaugpiloot, instruktor, koerajuht). Kui Sul on aga kõrgharidus, siis karjäärivõimalused politseis laienevad oluliselt ning Sul on võimalik töötada ka nt uurija või piirkonnapolitseinikuna.

 Läbid politseiametniku eriala, lõpetades saad kutsehariduse.

Sisekaitseakadeemia võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust. Ainepunktidena on võimalik üle kanda varem õppeasutustes sooritatud õpinguid, täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut ning töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi. VÕTA taotlus esitatakse koolile. VÕTA rakendamisel võib õppemaht väheneda.

 • Tagame kindla töökoha ja stabiilse sissetuleku juba väljaõppe ajal.
 • Töö piirivalvurina on äärmiselt vaheldusrikas - iga vahetus toob uued põnevad sündmused, mida lahendada.
 • Meie juures saad hindamatu kogemuste, eriliste lugude ja oskuste pagasi, mida kuskilt mujal Sa ei saa.  
 • Toetame Sinu tugevat vaimu ja head füüsilist vormi, et lahendada ka kõige keerulisemad olukorrad.
 • Sinu kasutada on tasemel erivarustus ja tehnika.
 • Saad osaleda rahvusvahelistel missioonidel.
 • Sind ootab ühtehoidev meeskond - inimesed on parim põhjus, miks politseis töötada.
 • Puhkad vähemalt 35 päeva aastas ning lisaks on Sul võimalus saada 5 tasustatud tervisepäeva. 
 • Oled osa kaaseaegsest ja avatud organisatsioonist.

Hetkel piirivalvuri ametikohale  avalikku konkurssi ei toimu, kuid oma kandideerimissoovist võid siiski märku anda kandideeri@politsei.ee.