${___('available_jobs')}

Tõelise tundega töö politseis

Patrullpolitseinik

Patrullpolitseinikud peavad olema valmis lahendama erinevaid olukordi. Nad on tihti esimesed, kes jõuavad pahategija või abivajaja juurde. See on tõelise tundega töö.

Piirivalvur

Piirivalvurid tagavad, et riiki sisenevad ainult need, kel on õigus siia tulla. Piiri valvamine on tiimitöö. See on tõelise tundega töö.

Piirkonnapolitseinik

Piirkonnapolitseinikud töötavad selle nimel, et igas piirkonnas oleks meil kõigil turvaline. See on tõelise tundega töö.

Uurija

Uurijad kaitsevad õigusriiki ning loovad turvatunnet tõde välja selgitades. See on tõelise tundega töö.

Kiirreageerija

Kiirreageerijatel on iga päev ja iga ülesanne täiesti erinevad. Nad võivad alustada päeva trennis, kuid pool tundi hiljem olla kurjategija ukse taga. Nad on meeskonnaga väljakutseteks valmis päeval ja ööl. See on tõelise tundega töö.

Küberpolitsei

Küberpolitsei ülesanne on muuta kurjategijate elu virtuaalmaailmas võimalikult raskeks, et kaitsta inimesi Eestis ja mujal. Küberpolitsei ehitab iga päev üha turvalisemat digitaalset tulevikku. See on tõelise tundega töö.

Ihukaitsja

Ihukaitsjad tagavad riigijuhtide turvalisuse. Kui ihukaitsjad on oma ülesannete kõrgusel, saavad riigijuhid rahulikult keskenduda oma tööle. See on tõelise tundega töö.

Klienditeenindaja

Klienditeenindajad teevad oma meeskonnaga kõik selleks, et luua inimestele kindlust, et nende dokumentidega on kõik korras. See on tõelise tundega töö.

Koerajuht

Koerajuht ja koer otsivad ning päästavad inimesi ja leiavad asitõendeid. Koerajuht treenib koera iga päev ning koer on koerajuhile kui pereliige. See on tõelise tundega töö.

Korrapidaja

Korrapidaja edastab olulise info patrullile, kui inimene vajab politsei abi. Korrapidaja otsib abivajajale lahenduse ja aitab pingelistes olukordades. See on tõelise tundega töö.

Lennusalk

Lennusalga tööpäevad on tihti ettearvamatud. Nad valvavad Eesti piirialasid, teevad keskkonnaseiret ning otsivad ja päästavad inimesi. See on tõelise tundega töö.

Politsei tööandjana

Politseis töötame iga päev selle nimel, et Eesti inimestel oleks turvaline elada, töötada ja pere luua. Oleme selle jaoks kohal nii maal, vees, õhus kui ka küberruumis. Seda tihti rasket, ent olulist tööd teeme koos 5000 inimesega sajal erineval ametikohal. Neist igaühe panus loeb!

Patrullpolitseinik

Patrullpolitseinikud peavad olema valmis lahendama erinevaid olukordi. Nad on tihti esimesed, kes jõuavad pahategija või abivajaja juurde. See on tõelise tundega töö.

Piirivalvur

Piirivalvurid tagavad, et riiki sisenevad ainult need, kel on õigus siia tulla. Piiri valvamine on tiimitöö. See on tõelise tundega töö.

Piirkonnapolitseinik

Piirkonnapolitseinikud töötavad selle nimel, et igas piirkonnas oleks meil kõigil turvaline. See on tõelise tundega töö.

Uurija

Uurijad kaitsevad õigusriiki ning loovad turvatunnet tõde välja selgitades. See on tõelise tundega töö.

Kiirreageerija

Kiirreageerijatel on iga päev ja iga ülesanne täiesti erinevad. Nad võivad alustada päeva trennis, kuid pool tundi hiljem olla kurjategija ukse taga. Nad on meeskonnaga väljakutseteks valmis päeval ja ööl. See on tõelise tundega töö.

Küberpolitsei

Küberpolitsei ülesanne on muuta kurjategijate elu virtuaalmaailmas võimalikult raskeks, et kaitsta inimesi Eestis ja mujal. Küberpolitsei ehitab iga päev üha turvalisemat digitaalset tulevikku. See on tõelise tundega töö.

Ihukaitsja

Ihukaitsjad tagavad riigijuhtide turvalisuse. Kui ihukaitsjad on oma ülesannete kõrgusel, saavad riigijuhid rahulikult keskenduda oma tööle. See on tõelise tundega töö.

Klienditeenindaja

Klienditeenindajad teevad oma meeskonnaga kõik selleks, et luua inimestele kindlust, et nende dokumentidega on kõik korras. See on tõelise tundega töö.

Koerajuht

Koerajuht ja koer otsivad ning päästavad inimesi ja leiavad asitõendeid. Koerajuht treenib koera iga päev ning koer on koerajuhile kui pereliige. See on tõelise tundega töö.

Korrapidaja

Korrapidaja edastab olulise info patrullile, kui inimene vajab politsei abi. Korrapidaja otsib abivajajale lahenduse ja aitab pingelistes olukordades. See on tõelise tundega töö.

Lennusalk

Lennusalga tööpäevad on tihti ettearvamatud. Nad valvavad Eesti piirialasid, teevad keskkonnaseiret ning otsivad ja päästavad inimesi. See on tõelise tundega töö.

Politsei tööandjana

Politseis töötame iga päev selle nimel, et Eesti inimestel oleks turvaline elada, töötada ja pere luua. Oleme selle jaoks kohal nii maal, vees, õhus kui ka küberruumis. Seda tihti rasket, ent olulist tööd teeme koos 5000 inimesega sajal erineval ametikohal. Neist igaühe panus loeb!

Olen töötanud õpetaja, õppenõustaja ning inspektor-kontaktisikuna. Olen alati avatud uutele väljakutsetele ja elukestev õpe sobib mulle väga hästi - see tõi mind politseisse. Kui huvi, tahe ja võimalused on olemas, siis miks mitte elus midagi uut ette võtta.
Olga Bertram

Nooremuurija

Tunnen, et mul on olnud politseis väga head arenguvõimalused. Saan piirivalvuri töö kõrvalt teha ka südamelähedast vabatahtlikku tööd laste ja noortega. Tänu sellele olen ennast tundma õppinud ja seadnud erinevaid eesmärke.
Anne Mätlik

Piirivalvur

Tunnen, et politseis on loodud head võimalused elukestvaks õppeks, mis muudab töö väljakutseterohkeks. Alustasin politsei kordnikuna mitu aastakümmet tagasi ja selle aja jooksul olen saanud palju täiendõpet edasiarenemiseks.
Tõnu Kivis

Piirkonnavanem

Kuna nõnda suures organisatsioonis töötades on enamasti võimalusi palju ning ametivahetus tihtipeale võrdväärne töökohavahetusega, siis naljalt siin juba igav ei hakka. Uued väljakutsed olen alati meelsasti vastu võtnud ja tänaseks liikunud kommunikatsiooni valdkonda. Naudin väga seda, et siin on pea iga tööpäev erinäoline ja rutiinivaba – ootamatused panevad pidevalt proovile kiire kohanemisvõime ning uued kogemused annavad võimaluse järjepidevalt end täiendada või sootuks midagi uut õppida.
Katrin Loo

Vanempressiesindaja

Tutvu meie erinevate töövaldkondadega:

Patrulltegevus

Loe lähemalt

Piirivalve

Loe lähemalt

Uurimine

Loe lähemalt

Piirkondlik politseitöö

Loe lähemalt

Teenindused

Loe lähemalt

Taktikalised üksused

Loe lähemalt

Lennusalk ja merebüroo

Loe lähemalt

Muu valdkonna eksperdid

Loe lähemalt

Patrulltegevus

Patrullpolitseinikud hoiavad ja kaitsevad piirkonna turvalisust, reageerides hädaabi sündmustele, patrullides tänavatel ning rahustades liiklust. Nad on valmis lahendama erinevaid olukordi ning on tihti esimesed, kes jõuavad pahategija või abivajaja juurde.

Piirivalve

Piirivalvurid tegutsevad nii piiripunktides kui ka piiril. Piirivalvurid valvad välispiiri, otsivad ebaseaduslike piiriületajate jälgi ning tagavad, et riiki sisenevad ainult need, kel on õigus siia tulla.

Uurimine

Politsei lahendab väga erinevaid süütegusid vargustest organiseeritud kuritegevuseni. Meil on menetlejad, uurijad, kriminalistid jaoskondades ja keskkriminaalpolitseis. Politsei on kohal ka küberruumis. Uurjad kaitsevad õigusriiki ning loovad turvatunnet tõde välja selgitades.

Piirkondlik politseitöö

Piirkonnapolitseinik on politseid ja kogukonda ühendav lüli, kes keskendub oma kogukonna inimeste murede lahendamisele ja piirkonna turvalisuse hoidmisele. 

Teenindused

Politsei arendab ja annab välja isikut tõendavaid dokumente, mida saab taotleda politsei teenindussaalides või iseteeninduses. Olulised dokumendid jõuavad inimesteni tänu politsei klienditeenindajate. Lisaks väljastatakse ka muid dokumente, nt elamislubasid.

Taktikalised üksused

Eriüksus K-Komando  viib läbi keerukaid politseioperatsioone. Kiirreageerijad toetavad tugevdatud patrullina teisi üksuseid, nt patrullpolitseinike ja uurijaid. Ihukaitsjad  tagavad presidendi, peaministri ja kõrgete väliskülaliste turvalisuse.

Lennusalk ja merebüroo

Politsei hoiab turvalisust ka õhus ja vees. Lennusalga ja merebüroo meeskonnad otsivad ja päästavad inimesi. Lennusalk teeb keskkonnaseiret ning valvab piiri. Merebüroo tagab ohutuse vees ja kõrvaldab reostusi piiriveekogudel.

Muu valdkonna eksperdid

Politseis saab töötada ja midagi päriselt ära teha ka siis, kui Sa pole politseinik. Meil on nii personalispetsialiste, kommunikatsioonieksperte, juriste, logistikuid kui ka paljude teiste põnevate tööde tegijaid, kes toetavad politseid nende igapäevatöös.