${___('available_jobs')}

Privaatsuspõhimõtted

Kandideerides tööpakkumisele, annate nõusoleku isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel:

  • Isikuandmete töötlejaks on Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood: 70008747; aadress Pärnu mnt 139, Tallinn 15060; e-posti aadress ppa@politsei.ee)
  • Kui kandideerite Politsei- ja Piirivalveametisse tööle või praktikale, lähtume Teie poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
  • Kandidaatide värbamist korraldab Politsei- ja Piirivalveameti personalibüroo. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
  • Eeldame, et kandideerija on andnud nõusoleku, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele võib esitada küsimusi kandideerija kohta ning soovitajad on nõustunud sellega, et asutus pöördub nende poole teabe saamiseks.
  • Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente ja teavet värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks üks aasta. Kandideerija nõusolekul säilitame kandidaadi andmeid kokku lepitud tähtajani, et saata kandideerijale tulevikus korraldatavate konkursside osalemise ettepanekuid.
  • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
  • Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega võid  pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti andmekaitsespetsialisti poole (Mari Käärik, mari.kaarik@politsei.ee).
  • Kui kandideerite meile praktikale, kehtivad Teie isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Põhjalikumad andmekaitsetingimused on Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel