${___('available_jobs')}

Kuidas saab patrullpolitseinikuks või piirivalvuriks?

Politseinikuks saad kandideerida ka siis, kui politseiharidus puudub. Patrullpolitseinikuks või piirivalvuriks kandideerides peab Sul olema vähemalt 2 aastat töökogemust ning kutse- või kõrgharidus või
keskharidus koos siseturvalisuse valdkonnas töötamist toetava kogemusega – näiteks oled (olnud) abipolitseinik või kaitseliitlane. Samuti peavad Sul olema B-kategooria juhiload. Kui läbid edukalt kandideerimise, võtame Sind tööle ning suuname Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima.

Kui kahtled, kas Su varasem kogemus on kandideerimiseks piisav, siis ära jäta kandideerimata, vaid küsi nõu kandideeri@politsei.ee.

Kuidas toimub õppimine ja töötamine?

Õppimisest saab üks Sinu tööülesannetest, tööle asudes suunatakse Sind esmalt kooli, Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis. Õpe toimub kaugõppe vormis Paikusel, Narvas ja Tallinnas. Läbid politseiametniku eriala, lõpetades saad kutsehariduse. Nominaalne õppeaeg on 1,7 aastat.

Millal saab karjääripööret teha ja politseinikuks õppida?

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis alustavad 2024/2025 õppeaastal mitu kaugõppe õpperühma:

 • 01.04.2024: õpperühm täis
 • 26.08.2024 (patrullpolitseinike värbamine üle Eesti): veel on vabu kohti
 • 02.09.2024 (piirivalvurite värbamine Ida- ja Lõuna-Eestisse): veel on vabu kohti
 • 28.10.2024: veel on vabu kohti
 • 27.01.2025: veel on vabu kohti
 • 07.04.2025: veel on vabu kohti

Kandideerida saab värbamiskampaaniate ajal mais, juunis, augustis või oktoobris. Muidugi saad oma karjääripöörde soovist teada anda ka kampaaniate väliselt, kirjutades kandideeri@politsei.ee.

Kuidas on õppimine korraldatud?

Õpe koosneb viiest põhimoodulist ja valikainete moodulist. Viis põhimoodulit on:

 1. Alusõpingud
 2. Vahetu sunni ja turvataktika rakendamine
 3. Avaliku korra kaitsmine
 4. Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine
 5. Piirikontrolli läbiviimine
Esimesel semestril toimub püsiv õppetöö koolis (u 9 nädalat E-R), kus omandad tööks vajalikud esmakompetentsid – nt mõistad oma õigusi ja kohustusi politseinikuna, oskad anda esmaabi, kasutada politsei tulirelva ja erivahendeid, ennast kaitsta ning rakendada kinnipidamise võtteid. Pärast esimese semestri edukat läbimist hakkad tööle kolmanda liikmena patrullis või piiril.

Järgnevatel semestritel toimub õppetöö E-R üks või kaks korda kuus ning käid koolis ja tööl vaheldumisi. Vastavalt õpitud oskustele laienevad Sinu tööülesanded.

Õppe jooksul pead läbima neli praktikat:

 1. tutvumispraktika – tutvumine politseijaoskonna, kordoni ja piiripunktiga
 2. avaliku korra kaitsmise praktika politseijaoskonnas ja kordonis
 3. enamlevinud väärtegude menetlemise ja kriminaalmenetluse alustamise praktika politseijaoskonnas
 4. piirikontrolli praktika piiripunktis

Piiripunkti ja kordoni praktika toimub Ida või Lõuna prefektuuris. Kui praktika tegevused kattuvad tööülesannetega, ei pea eraldi praktikat sooritama. Praktikate ajal töötasu säilib.

Õpingute jooksul tagame Sulle:

 • töötasu
 • majutuse õppekodudes
 • hüvitame õpingutega seotud sõidukulud, kui õpe toimub väljaspool Sinu tööpiirkonda

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Sisekaitseakadeemia võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust. Ainepunktidena on võimalik üle kanda varem õppeasutustes sooritatud õpinguid, täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut ning töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi. VÕTA taotlus esitatakse koolile. VÕTA rakendamisel võib õppemaht väheneda.

Õpe lõppeb lõpueksamiga ning pärast politseihariduse omandamist on Sul võimalik tulevikus kandideerida ka teistele ametikohtadele politseis (nt kiirreageerija, ihukaitsja, kaugpiloot, instruktor, koerajuht, valvepolitseinik). Kui Sul on aga kõrgharidus, siis karjäärivõimalused politseis laienevad oluliselt ning Sul on võimalik töötada ka nt uurija või piirkonnapolitseinikuna.

Milline on kandideerimise protsess?

Politseinikuks kandideerides tuleb:

 • läbida tervisekontroll
 •  sooritada kehalised katsed
Tervisekontroll aitab nii Sinul kui ka meil veenduda, et Sinu füüsiline ja vaimne tervis on sobilik politseitööks. Selleks viiakse läbi erinevaid uuringuid – nt nägemisteravuse kontroll ja vaatevälja hindamine, kuulmise test, vaimse seisundi üldine hindamine. Politseiametniku tervisenõuetest saad lähemalt lugeda SIIT. Tervisekontrollis käigu korraldab PPA ning see on Sulle tasuta.

 Kehalistel katsetel hinnatakse Sinu füüsilisi võimeid:

 •  üldine vastupidavus – 3000 meetri jooks
 •  käelihaste jõuharjutus – toenglamangus kätekõverdamine
 •  kõhulihaste jõuharjutus – istesse tõus
Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega. Kehalised katsed viib läbi politsei instruktor.Naised peavad kehalised katsed sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:

Mehed peavad kehalised katsed sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:

Kuidas saab uurijaks?

Politseinikuks saad kandideerida ka siis, kui politseiharidus puudub. Uurijaks kandideerides peab Sul olema kõrgharidus. Kui läbid edukalt kandideerimise, võtame Sind tööle ning suuname Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima.

Kuidas toimub õppimine ja töötamine?

Politseitööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine saab üheks Sinu tööülesannetest.  Õpe toimub kaugõppe vormis Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžis Paikusel ja Tallinnas. Läbid täiendkoolituse, mille kestus oleneb Sinu varasemast kogemusest ja tööalasest vajadusest. Õppe minimaalne aeg on 4 nädalat ning maksimaalne aeg 22 nädalat.

Õpe koosneb neljast moodulist:

 1. Vahetu sunni ja turvataktika rakendamine (kohustuslik kõigile)
 2. Avaliku korra kaitsmine
 3. Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine
 4. Alarmsõit
Õppetöö toimub E-R üks või kaks korda kuus ning käid koolis ja tööl vaheldumisi. 

Õpingute jooksul tagame Sulle:

 • töötasu
 • majutuse õppekodudes, kui õpe toimub väljaspool Sinu tööpiirkonda
 • hüvitame õpingutega seotud sõidukulud, kui õpe toimub väljaspool Sinu tööpiirkonda

Mooduleid hinnatakse kontrolltööde, testide, kaasuste analüüside ja praktiliste harjutuste kaudu.

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Sisekaitseakadeemia võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust. Ainepunktidena on võimalik üle kanda varem õppeasutustes sooritatud õpinguid, täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut ning töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi. VÕTA taotlus esitatakse koolile. VÕTA rakendamisel võib õppemaht väheneda.

Milline on kandideerimise protsess?

Politseinikuks kandideerides tuleb:

 • läbida tervisekontroll
 •  sooritada kehalised katsed
Tervisekontroll aitab nii Sinul kui ka meil veenduda, et Sinu füüsiline ja vaimne tervis on sobilik politseitööks. Selleks viiakse läbi erinevaid uuringuid – nt nägemisteravuse kontroll ja vaatevälja hindamine, kuulmise test, vaimse seisundi üldine hindamine. Politseiametniku tervisenõuetest saad lähemalt lugeda SIIT. Tervisekontrollis käigu korraldab PPA ning see on Sulle tasuta.

 Kehalistel katsetel hinnatakse Sinu füüsilisi võimeid:

 •  üldine vastupidavus – 3000 meetri jooks
 •  käelihaste jõuharjutus – toenglamangus kätekõverdamine
 •  kõhulihaste jõuharjutus – istesse tõus
Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 meetri jooksu asendada 500 meetri ujumise, 6000 meetri sõudmisega ergomeetril või 6000 meetri käimisega. Kehalised katsed viib läbi politsei instruktor. Naised peavad kehalised katsed sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:


Mehed peavad kehalised katsed sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:Politseihariduse annab Sisekaitseakadeemia

Politseitööks vajaliku hariduse saad Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolležis, kus õppetöö toimub Euroopa ühes silmapaistvamas ja modernsemas sisejulgeoleku õppehoones. 

Kui oled noor, kes teeb alles esimest karjäärivalikut, saad kandideerida Sisekaitseakadeemiasse päevaõppesse:

Nii kutse- kui kõrghariduse päevaõppes on Sulle tagatud tasuta toit ja elamine, stipendium, head võimalused sportimiseks ja vormiriietus.

Dokumentide vastuvõtt algab juba 26.02.2024.  
Olen töötanud õpetaja, õppenõustaja ning inspektor-kontaktisikuna. Olen alati avatud uutele väljakutsetele ja elukestev õpe sobib mulle väga hästi - see tõi mind politseisse. Kui huvi, tahe ja võimalused on olemas, siis miks mitte elus midagi uut ette võtta.
Olga Bertram

Nooremuurija

Tunnen, et mul on olnud politseis väga head arenguvõimalused. Saan piirivalvuri töö kõrvalt teha ka südamelähedast vabatahtlikku tööd laste ja noortega. Tänu sellele olen ennast tundma õppinud ja seadnud erinevaid eesmärke.
Anne Mätlik

Piirivalvur

Tunnen, et politseis on loodud head võimalused elukestvaks õppeks, mis muudab töö väljakutseterohkeks. Alustasin politsei kordnikuna mitu aastakümmet tagasi ja selle aja jooksul olen saanud palju täiendõpet edasiarenemiseks.
Tõnu Kivis

Piirkonnavanem

Kuna nõnda suures organisatsioonis töötades on enamasti võimalusi palju ning ametivahetus tihtipeale võrdväärne töökohavahetusega, siis naljalt siin juba igav ei hakka. Uued väljakutsed olen alati meelsasti vastu võtnud ja tänaseks liikunud kommunikatsiooni valdkonda. Naudin väga seda, et siin on pea iga tööpäev erinäoline ja rutiinivaba – ootamatused panevad pidevalt proovile kiire kohanemisvõime ning uued kogemused annavad võimaluse järjepidevalt end täiendada või sootuks midagi uut õppida.
Katrin Loo

Vanempressiesindaja