${___('available_jobs')}

Tule patrullpolitseinikuks või piirivalvuriks

Kui Sul on vähemalt keskharidus ja sisejulgeoleku valdkonnas töötamist toetav kogemus (näiteks oled abipolitseinik) ning läbid edukalt kandideerimise, saad politseiniku elukutse omandada ka kaugõppes – võtame Sind tööle ning suuname Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima, töötasu maksame ka õpingute eest.

Kuidas õpe toimub?

Esimesel semestril toimub püsiv õppetöö koolis, kus omandad tööks vajalikud esmakompetentsid. Teisel ja kolmandal semestril toimub õppetöö sessioonidena, kus käid vaheldumisi tööl ja koolis.

Kutseõppe kaugõppes läbid politseiametniku eriala. Õppetöö toimub Paikusel ja Tallinnas. Õpe lõppeb lõpueksamiga ning lõpetamisel on võimalik edasi minna rakenduskõrghariduse õppesse.

Õppetöö jooksul tagame Sulle töötasu ning majutuse õppekodudes, samuti hüvitame õppetööga seotud sõidukulud.

Tule uurijaks

Kui Sul on kõrgharidus (eelistatult õiguse valdkonnas), siis kandideeri meile uurijaks! Uurijana saab Sinust politseiametnik ning töö kõrvalt läbid täiendusõppe, et omandada põhilised teadmised ja oskused politseitööks. Õpe toimub kaugõppe vormis õppesessioonidena – nädal tööl, nädal koolis. Õppenädalaid on kokku umbes 16.

Kuidas õpe toimub?

Läbid moodulpõhise õppe, kus moodulite läbimine sõltub tööalasest vajadusest. Õpid enesekaitset, politseitaktikaid, kinnipidamistehnikaid, politsei tulirelva kasutamist, esmaabi andmist, ohu ennetamist ja tõrjumist, menetluste läbiviimist, tõendamist ning palju muud huvitavat. Õppetöö toimub Paikusel ja Tallinnas.

Õppetöö jooksul tagame Sulle töötasu ning majutuse õppekodudes, samuti hüvitame õppetööga seotud sõidukulud.

Tule õppima Sisekaitseakadeemia päevaõppesse

Politseitööks vajaliku hariduse saad Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolležis, kus õppetöö toimub Euroopa ühes silmapaistvamas ja modernsemas sisejulgeoleku õppehoones. Oled oodatud politseinikuks õppima, kui soovid tuua Eesti inimesteni kiiret ja tarka abi, hoolitseda selle eest, et piir peaks ja õigus oleks jalule seatud. Sealjuures pole vahet, kas oled gümnaasiumilõpetaja või otsustad vahetada eriala.

Nii kutse- kui kõrghariduse päevaõppes on Sulle tagatud tasuta toit ja elamine, stipendium, head võimalused sportimiseks ja vormiriietus.

Olen töötanud õpetaja, õppenõustaja ning inspektor-kontaktisikuna. Olen alati avatud uutele väljakutsetele ja elukestev õpe sobib mulle väga hästi - see tõi mind politseisse. Kui huvi, tahe ja võimalused on olemas, siis miks mitte elus midagi uut ette võtta.
Olga Bertram

Nooremuurija

Tunnen, et mul on olnud politseis väga head arenguvõimalused. Saan piirivalvuri töö kõrvalt teha ka südamelähedast vabatahtlikku tööd laste ja noortega. Tänu sellele olen ennast tundma õppinud ja seadnud erinevaid eesmärke.
Anne Mätlik

Piirivalvur

Tunnen, et politseis on loodud head võimalused elukestvaks õppeks, mis muudab töö väljakutseterohkeks. Alustasin politsei kordnikuna mitu aastakümmet tagasi ja selle aja jooksul olen saanud palju täiendõpet edasiarenemiseks.
Tõnu Kivis

Piirkonnavanem

Kuna nõnda suures organisatsioonis töötades on enamasti võimalusi palju ning ametivahetus tihtipeale võrdväärne töökohavahetusega, siis naljalt siin juba igav ei hakka. Uued väljakutsed olen alati meelsasti vastu võtnud ja tänaseks liikunud kommunikatsiooni valdkonda. Naudin väga seda, et siin on pea iga tööpäev erinäoline ja rutiinivaba – ootamatused panevad pidevalt proovile kiire kohanemisvõime ning uued kogemused annavad võimaluse järjepidevalt end täiendada või sootuks midagi uut õppida.
Katrin Loo

Vanempressiesindaja